home Zdraví Plicní ventilace v domácím prostředí

Plicní ventilace v domácím prostředí

Domácí umělá plicní ventilace je pro pacienty velkým přínosem, jelikož představuje pro pacienta šanci trávit drahocenný čas v blízkosti své rodiny a v pohodlí svého domova. Domácí plicní ventilace tak umožňuje pacientovi žít normálním životem v domácím prostředí bez nutnosti hospitalizace. Domácí plicní ventilace však není vhodná úplně pro všechny pacienty a řídí se řadou pravidel. A je nutná spolupráce s ošetřujícím lékařem.

Součinnost rodinných příslušníků je nepostradatelná

Pro využití domácí plicní ventilace u jakéhokoliv pacienta je navíc nutná součinnost rodinných příslušníků, kteří musí podstoupit proškolení v základní ošetřovatelské péči včetně ovládání dýchacího přístroje a odsávačky. Dále by měli umět vyměnit, nebo to za ně provádějí právě zdravotní sestry Procare Medical, tracheostomickou kanylu, kyslíkovou lahev a naučit se alespoň základní dechovou rehabilitaci. Jedná se o náročnou péči, která však umožní pacientovi kvalitní život v pohodlí domova.

Zajištění péče s ProCare Medical

Důležitým krokem je navázání kontaktu s ošetřovatelskou agenturou. Vhodnou volbou může být právě společnost ProCare Medical, známá také jako agentura domácí péče, která má více jak 10-ti letou zkušenost s klienty na domácí plicní ventilaci. A od září 2017 je součástí Pilotního projektu VZP v péči o ventilované.

Poskytované služby

V rámci poskytovaných služeb je společnost Procare Medical schopna pečovat o klienty všech věkových kategorií a poskytovat klientům a jejich rodinám odbornou pomoc s péčí o ventilovaného.  Procare Medical je schopna klienta převzít do péče přímo z nemocničního zařízení a zajistit veškeré potřebné přístroje a pomůcky, včetně potřebných léků. Díky tomu se tak rodina a pacient vyhnou zdlouhavému procesu schvalování. Dále pacientovi pomáhá při hygieně, měří a zapisuje životní funkce a dohlíží na správné užívání předepsaných léků apod.

Ve čtyřech krajích

ProCare Medical  v současné době působí a poskytuje své služby ve čtyřech krajích České republiky, a to s pobočkami v Praze, Benátkách nad Jizerou, Hradci Králové a Liberci.

Více informací týkajících se domácí péče pro pacienty s plicní ventilací získáte na webu společnosti ProCare Medical nebo na telefonním čísle nepřetržité pomoci 739 559 566.

Pečlivě na Facebooku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

two + nineteen =