home Zdraví Plicní ventilace v domácím prostředí

Plicní ventilace v domácím prostředí

Domácí umělá plicní ventilace je pro pacienty velkým přínosem, jelikož představuje pro pacienta šanci trávit drahocenný čas v blízkosti své rodiny a v pohodlí svého domova. Domácí plicní ventilace tak umožňuje pacientovi žít normálním životem v domácím prostředí bez nutnosti hospitalizace. Domácí plicní ventilace však není vhodná úplně pro všechny pacienty a řídí se řadou pravidel. A je nutná spolupráce s ošetřujícím lékařem.

Součinnost rodinných příslušníků je nepostradatelná

Pro využití domácí plicní ventilace u jakéhokoliv pacienta je navíc nutná součinnost rodinných příslušníků, kteří musí podstoupit proškolení v základní ošetřovatelské péči včetně ovládání dýchacího přístroje a odsávačky. Dále by měli umět vyměnit, nebo to za ně provádějí právě zdravotní sestry Procare Medical, tracheostomickou kanylu, kyslíkovou lahev a naučit se alespoň základní dechovou rehabilitaci. Jedná se o náročnou péči, která však umožní pacientovi kvalitní život v pohodlí domova.

Zajištění péče s ProCare Medical

Důležitým krokem je navázání kontaktu s ošetřovatelskou agenturou. Vhodnou volbou může být právě společnost ProCare Medical, známá také jako agentura domácí péče, která má více jak 10-ti letou zkušenost s klienty na domácí plicní ventilaci. A od září 2017 je součástí Pilotního projektu VZP v péči o ventilované.

Poskytované služby

V rámci poskytovaných služeb je společnost Procare Medical schopna pečovat o klienty všech věkových kategorií a poskytovat klientům a jejich rodinám odbornou pomoc s péčí o ventilovaného.  Procare Medical je schopna klienta převzít do péče přímo z nemocničního zařízení a zajistit veškeré potřebné přístroje a pomůcky, včetně potřebných léků. Díky tomu se tak rodina a pacient vyhnou zdlouhavému procesu schvalování. Dále pacientovi pomáhá při hygieně, měří a zapisuje životní funkce a dohlíží na správné užívání předepsaných léků apod.

Ve čtyřech krajích

ProCare Medical  v současné době působí a poskytuje své služby ve čtyřech krajích České republiky, a to s pobočkami v Praze, Benátkách nad Jizerou, Hradci Králové a Liberci.

Více informací týkajících se domácí péče pro pacienty s plicní ventilací získáte na webu společnosti ProCare Medical nebo na telefonním čísle nepřetržité pomoci 739 559 566.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *