home Zprávy Dluhopisy

Dluhopisy

Investice v roce 2018

V roce 2017 se světová ekonomika kompletně zklidnila a stabilizovala. V České republice došlo navíc k urychlení ekonomického růstu díky vývoji v EU, nízkým úrokovým sazbám a efektivnějšímu čerpání evropských dotací. Životní úroveň dosáhla velmi vysokého stupně, nezaměstnanost je naopak na úrovni minimální. Česká republika má nyní dokonce nejnižší míru nezaměstnanosti z celé EU. Bez práce jsou lidé, kteří pracovat nechtějí nebo jsou nezaměstnatelní. Oproti tomu v roce 2018 se očekává mírný pokles růstu HDP. Nadále pokračuje mírné zvyšování úrokových sazeb. Domácí poptávka a inflace tak budou důležitými faktory při vývoji produkčních a spotřebitelských cen.

A kde se skrývají zajímavé možnosti pro úročení Vašich úspor?

Spořící účty mají zatím stále nezajímavé úročení, které vám nepokryje ani inflaci. Nicméně vzhledem ke zvyšujícím se úrokovým sazbám je dobré si část prostředků držet v hotovosti. Dále můžete investovat do akcií, i když jsou poměrně drahé. Ekonomika stále roste a ekonomické krize nebyly způsobeny příliš drahými akciemi, ale obavami ze zpomalení ekonomiky a následné recese. A pak tu máme dluhopisy. Investice do korporátních dluhopisů vám mohou přinést zajímavé úročení. Svou investicí se přímo podílíte na rozvoji firmy či konkrétního projektu. Výbornou volbou jsou konvertibilní dluhopisy. U těchto dluhopisů má investor možnost směnit část dluhopisů za akcie dotčené společnosti.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Napsat komentář