home Nezařazené Co s nebezpečnými odpady z výroby?

Co s nebezpečnými odpady z výroby?

Povinností každého producenta nebezpečného odpadu je s tímto odpadem nakládat, jak nám stanovuje zákon. Mezi nebezpečné odpady řadíme takové odpady, které vykazují alespoň jednu z následujících vlastností:

  • Toxicita
  • Mutagenita
  • Infekčnost
  • Ekotoxicita

Tyto odpady škodí lidskému zdraví nebo životnímu prostředí, a proto se s nimi musí zacházet určitým předepsaným způsobem. Nebezpečný odpad může negativně působit již při svém vzniku, při transportu i při zneškodňování. Abyste tyto vlivy co možná minimalizovali, budete se muset obrátit na odborníky, kteří se na likvidaci nebezpečných odpadů specializují.

Specialisté na nakládání s nebezpečnými odpady

Mezi tyto odborníky patří i Jáchym Vágenknecht, který se v této problematice pohybuje velmi dlouhou dobu a má tak mnoho zkušeností. Na jeho webových stránkách Likvidace-recyklace.cz se dozvíte podrobnosti a možnosti zpracování jednotlivých druhů odpadů. Jáchym Vágenknecht se nejvíce zaměřuje na recyklaci ředidel, rozpouštědel, kyselin a louhů. Konkrétní postup je navrhován vždy individuálně dle aktuálního znečištění. Co je však výhodou recyklace oproti likvidaci je to, že získáte vyčištěnou látku, kterou můžete dále používat pro nejrůznější mycí a čistící procesy ve výrobě. A naprostou většinu znečištěných ředidel a rozpouštědel lze recyklovat. Důležitá je podrobná analýza znečištěných látek a následný postup. V současné době je nejvíce využívána frakční destilace, kdy jsou látky oddělovány na základě různé teploty varu.

Přenechejte i vy starosti s nebezpečným odpadem profesionálům a věnujte se výrobě jako takové. Specialisté jako Jáchym Vágenknecht pod hlavičkou Likvidace-recyklace.cz je vám plně k dispozici.

Napsat komentář